Rozważanie Słowa Bożego – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 6 stycznia 2024

W dzisiejszej Ewangelii (Mt 2, 1-12) słyszymy opis pokłonu Mędrców ze Wschodu, co symbolizowało oddanie hołdu Jezusowi przez ludy pogańskie, dzięki czemu, jak podkreślił to św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu z Listu do Efezjan, „stały się one uczestnikami zbawienia, tajemnicę którego Bóg objawił przez swych apostołów i proroków” (por. Ef 3, 6. 5b). Ewangelista pisze, iż Mędrcy dotarli do Jezusa, postępując za gwiazdą, którą widzieli na Wschodzie, a która, w chwili ich przybycia do Dziecięcia, zatrzymała się tam, gdzie Ono było. Następnie weszli i oddali Mu pokłon, ofiarując złoto, kadzidło i mirrę (por. Mt 2, 9b-11), które, jak podkreśla 5 zwrotka hymnu dzisiejszej Godziny Czytań, która jest jedną z pięciu modlitw Liturgii Godzin, przeznaczonych do odmawiania w ciągu dnia, symbolizowały następujące tytuły: złoto ofiarowano dla Jezusa jako Króla istnień, kadzidło jako dla Boga Stwórcy, a mirrę jako dla Tego, który odkupi nasze grzechy na drzewie krzyża, sam będąc bez grzechu. Święty Leon Wielki w dzisiejszym drugim czytaniu z Liturgii Godzin wzywa nas, abyśmy i my, za przykładem Mędrców ze Wschodu, zawsze w naszym życiu z radością szli drogą, która prowadzi nas do Jezusa, słowami: „Poznawszy więc tajemnice Bożej łaskawości, w weselu ducha uczcijmy ten dzień powołania pogan, a więc i zaczątków naszej wiary. Dzięki składajmy miłosiernemu Bogu. „On nas uzdolnił – mówi Apostoł – do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On nas uwolnił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna”, bo tak przepowiedziano w proroctwie Izajasza: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami krainy mroków światło zabłysło”. (…) Wiemy, kiedy zaczęło się to spełniać. Wtedy mianowicie, gdy gwiazda przynagliła trzech mędrców w ich dalekich krainach i doprowadziła ich do poznania Króla nieba i ziemi i do złożenia Mu hołdu. Ten przykład wzywa i nas do pójścia w ich ślady: przecież i my mamy z całych sił służyć tej łasce, która wszystkich wzywa do Chrystusa” (Kazanie 3 na Objawienie Pańskie, 1-3. 5). Warto więc w związku z tym postawić sobie pytanie: „Czy i ja potrafię z radością iść w moim życiu drogą, która prowadzi mnie do Jezusa – Drogi, Prawdy i Życia – , a także czy potrafię jak najczęściej składać hołd Jezusowi w postaci dziękczynienia za wszystko, czym mnie w życiu obdarza?”.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *