Rozważanie Słowa Bożego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA B – 11 lutego 2024

W refrenie dzisiejszego psalmu responsoryjnego słyszymy następujące wołanie Psalmisty: „Tyś mą ucieczką i moją radością” (por. Ps 32 (31), 7). Owe wołanie Psalmisty doskonale odzwierciedla życie i działalność kanonizowanej dzisiaj przez papieża Franciszka św. Marii Antonii od św. Józefa de Paz y Figueroa, która w swoim głoszeniu Ewangelii zawsze stawiała Jezusa w centrum i, jak mówił św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu z Pierwszego Listu do Koryntian, „czyniła wszystko na chwałę Bożą” (por. 1 Kor 10, 31d). Uczyła ona także, aby zawsze stawiać Boga, a nie własne zachcianki, ponieważ, jak mówiła, „ten zwycięża, kto siebie zwycięża”. Warto w związku z tym zadać sobie pytanie: „Czy potrafię zawsze wypełniać wolę Bożą bez żadnych „ale”?”. Tego uczy nas przykład nowej świętej: pełnić wolę Bożą bez żadnych „ale”.

W dzisiejszej Ewangelii (Mk 1, 40-45) słyszymy opis uzdrowienia trędowatego przez Jezusa. Jak pisze Ewangelista, Jezus, po prośbie trędowatego, zdjęty litością, dał mu łaskę uzdrowienia (por. Mk 1, 40-42). Podobnie, jak ewangeliczny trędowaty, także i my przychodzimy do Jezusa, by w sakramencie pokuty i pojednania prosić go o oczyszczenie naszego serca, co też otrzymujemy, przez pośrednictwo kapłana.

W dzisiejszej Ewangelii warte uwagi są także słowa, którymi Jezus rozpoczyna prośbę do trędowatego, dotyczącą pokazania się kapłanowi i złożenia ofiary na świadectwo dla ludzi: „Uważaj, nikomu nic nie mów” (Mk 1, 44a). Te same słowa Jezus kieruje także do nas w kontekście zachowania przez nas tajemnicy, jeśli chodzi o niektóre sprawy, a także o sekrety, jakie w tajemnicy przekazuje nam dana osoba. W związku z tym warto tutaj postawić sobie pytanie: „Czy potrafię dochować tajemnicy, jeśli chodzi o sekret, który przekazuje mi dana osoba?”.

Z dzisiejszej Ewangelii można także wywnioskować, na przykładzie uzdrowienia trędowatego, że Jezus zawsze nas kocha i jest gotowy nam przebaczyć. Tę niezachwianą prawdę głosiła w swoim życiu także św. Maria Antonia od św. Józefa Paz y Figueroa. Prośmy więc Jezusa, przez jej wstawiennictwo, by utwierdził nas w swej miłości i przebaczył nam grzechy.

Święta Mario Antonio od św. Józefa de Paz y Figueroa, módl się za nami! Amen.

PS Biografię św. Marii Antonii od św. Józefa de Paz y Figueroa zamieściłem w osobnym wpisie.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *