Mindblown: a blog about philosophy.

 • Rozważanie Słowa Bożego – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA A – 23 lipca 2023

  W dzisiejszej Ewangelii (Mt 13, 24-43) Jezus opowiada przypowieść o chwaście wśród zboża, o ziarnku gorczycy i o zakwaszonym zaczynie. Wszystkie te przypowieści mają za zadanie uświadomić nam, że warto szerzyć w naszych środowiskach szerzyć pokój i zgodę, a wystrzegać się wszelkiego zła, takiego jak plotkowanie, obmawianie, pomawianie, itp. Czy i ja potrafię zadbać, aby…

 • Rozważanie Słowa Bożego – XV NIEDZIELA ZWYKŁA A – 16 lipca 2023

  W dzisiejszej Ewangelii Jezus opowiada swoim uczniom przypowieść o siewcy. Jakże znamienne  są słowa tejże przypowieści, ponieważ obrazują one, jaki wpływ Słowo Boże ma na nasze życie: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet…

 • Rozważanie Słowa Bożego – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA A – 9 lipca 2023

  „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 28-29) – w niniejszych słowach Jezus mówi nam, że z Nim zawsze nawet najcięższe krzyże staną się lekkie.…

 • Rozważanie Słowa Bożego – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA A – 2 lipca 2023

  W dzisiejszej Ewangelii (Mt 10, 37-42) Jezus uczy nas, że, aby prawdziwie być Jego uczniem, trzeba naśladować Go także pod względem niesienia krzyża naszych codziennych obowiązków, ponieważ, jeżeli nie będziemy brali naszego krzyża, nie będziemy godni naszego Mistrza, co podkreśla sam Jezus w słowach: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest…

 • Rozważanie Słowa Bożego – XII NIEDZIELA ZWYKŁA A – 25 czerwca 2023

  „Pan jest ze mną jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą” – woła prorok Jeremiasz (20, 11a) w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Niniejsze słowa uczą nas, że, z Panem Bogiem na pierwszym miejscu, w trudnych sytuacjach nigdy nie wpadniemy w niepotrzebną rozpacz, ale zawsze będziemy zachowywali spokój. Czy i ja potrafię przyjąć postawę…

 • Rozważanie Słowa Bożego – XI NIEDZIELA ZWYKŁA A – 18 czerwca 2023

  W dzisiejszej Ewangelii (Mt 9, 36 – 10, 8) warte uwagi są następujące słowa Jezusa, a mianowicie: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37b-38) oraz „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8b). W odniesieniu do nas ten pierwszy zacytowany przeze mnie w tejże…

 • ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO – X NIEDZIELA ZWYKŁA A – 11 czerwca 2023

  W dzisiejszej Ewangelii (Mt 9, 9-13) przedstawiona jest scena powołania siedzącego w komorze celnej Mateusza przez Jezusa, który wzywa owego człowieka do pójścia za Nim (por. w. 9) oraz, gdy do uczty z udziałem Jezusa i Jego uczniów przyłącza się wielu celników i grzeszników (por. w. 10). W czasie tejże uczty z ust Jezusa padają…

 • Rozważanie Słowa Bożego – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (rok A) – 8 czerwca 2023

  W dzisiejszej Ewangelii Jezus poucza nas, abyśmy jak najczęściej przyjmowali Jego Najświętsze Ciało i Krew, ponieważ wtedy Chrystus będzie trwać w nas, a my w Chrystusie (por. J 6, 56). Ponadto, przyjmując Najświętszy Sakrament, o czym poucza św. Paweł w drugim czytaniu z Pierwszego Listu do Koryntian, „będziemy mieli udział w Ciele i Krwi Chrystusa”…

 • 1 rocznica kanonizacji 10 błogosławionych – rozważanie mojego autorstwa z dnia 15.05.2022

  Dzisiaj mija równo rok od momentu, w którym papież Franciszek kanonizował św. Tytusa Brandsmę, św. Łazarza (Devasahayama), św. Cezarego de Busa, św. Alojzego Marii Palazzolo, św. Justyna Marii Russolillo, św. Karola de Foucauld, św. Marię Rivier, św. Marię Franciszkę od Jezusa Rubatto, św. Marię od Jezusa Santocanale, św. Marię Dominikę Mantovani. Poniżej zamieszczam refleksję, którą…

 • Rozważanie Słowa Bożego – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A (LAETARE) – 19 marca 2023

  Dzisiejsze pierwsze czytanie z Pierwszej Księgi Samuela, w którym słyszymy opis namaszczenia jednego z synów Jessego, Dawida, na króla Izraela przez Boga, pierwsze skojarzenie, jakie mi się nasuwa, związane jest z papieżem Franciszkiem, którego 10 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową obchodziliśmy w miniony poniedziałek, 13 marca. Mianowicie, można by rzec, Duch Święty już wybrał kard.…

Czy możesz polecić książkę?