Mindblown: a blog about philosophy.

 • Rozważanie Słowa Bożego – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B – 17 marca 2024

  Dzisiejsza Liturgia Słowa porusza następujące aspekty: wzrastania w wierze i nieustannego trwania przy Bogu. Jeśli chodzi o aspekt wzrastania w wierze, Chrystus nawiązuje w tym kontekście do przykładu ziarna, które „jeśli wpadnie w ziemię i obumrze, przynosi plon obfity” (por. J 12, 24ef). Podobnie dzieje się, jeśli chodzi o nasze słuchanie Słowa Bożego: jeżeli uważnie…

 • Kanonizowani przez Franciszka w ciągu 11 lat pontyfikatu w porządku alfabetycznym

  Z okazji przypadającej w dniu dzisiejszym (13 marca) 11 rocznicy wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową, pragnę opublikować listę nazwisk 912 świętych, których kanonizował on dotychczas w czasie swego pontyfikatu (po myślniku daty beatyfikacji i kanonizacji; nazwisko oznaczono wielkimi literami) Święty Józef ANCHIETA – 22.06.1980; 3.04.2014 Święta Aniela z Foligno – 1693; 11.10.2013 Święty Antoni,…

 • Rozważanie Słowa Bożego – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B / LAETARE – 10 marca 2024

  Słowo „Laetare”, którą określa się dzisiejszą, czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną także Niedzielą Radości lub także Niedzielą Laetare, pochodzi z łaciny i oznacza: „Ciesz się”, „Wesel się”. Ponadto niniejsze łacińskie wyrażenie jest pierwszym słowem dzisiejszej antyfony na wejście, zaczerpniętej z Księgi proroka Izajasza (por. 66, 10-11): „Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie.…

 • Rozważanie Słowa Bożego – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B – 3 marca 2024

  Dzisiejsza Liturgia Słowa porusza zagadnienie gorliwości. Do refleksji nad tym, czy potrafimy być gorliwi, jeśli chodzi o naszą wiarę w Pana Boga i wypełnianie przykazania miłości Boga i bliźniego, skłaniają nas dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia (wersja dłuższa: 20, 1-17; wersja krótsza: 20, 1-3. 7-8. 12-17), gdzie Pan Bóg nadaje ludowi izraelskiemu dziesięć przykazań…

 • Rozważanie Słowa Bożego – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B – 25 lutego 2024

  „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9, 7d) – te słowa, które w ostatnim akapicie dzisiejszego drugiego czytania z Liturgii Godzin św. Leon Wielki określa „uprzedzającym głosem Ojca” (por. Kazanie 51, 3-4. 8) i które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii (Mk 9, 2-10), są dla nas prośbą, aby zawsze, zarówno „w zachowywaniu przykazań, jak…

 • Rozważanie Słowa Bożego – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B – 18 lutego 2024

  W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Liturgia Słowa porusza aspekt pokusy i jej przezwyciężania, a także bezgranicznego zaufania Bogu we wszystkich chwilach życia. Aspekt pokusy i jej przezwyciężania porusza dzisiejsza Ewangelia (Mk 1, 12-15), która rozpoczyna się krótkim opisem kuszenia Jezusa przez szatana (por. Mk 1, 12-13). Na jej zakończenie, gdy Ewangelista wspomina o przyjściu Jezusa…

 • Biografia św. Marii Antonii od św. Józefa de Paz y Figueroa

  Maria Antonia de Paz y Figueroa urodziła się w 1730 w wiosce Silipica koło Santiago del Estero na północy Argentyny. Prawie nic nie wiemy o jej dzieciństwie poza tym, że w wieku 15 lat złożyła prywatny ślub czystości, dodając do swych imion imię św. Józefa jako swego duchowego opiekuna. Prawdopodobnie od najmłodszych lat żyła w…

 • Rozważanie Słowa Bożego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA B – 11 lutego 2024

  W refrenie dzisiejszego psalmu responsoryjnego słyszymy następujące wołanie Psalmisty: „Tyś mą ucieczką i moją radością” (por. Ps 32 (31), 7). Owe wołanie Psalmisty doskonale odzwierciedla życie i działalność kanonizowanej dzisiaj przez papieża Franciszka św. Marii Antonii od św. Józefa de Paz y Figueroa, która w swoim głoszeniu Ewangelii zawsze stawiała Jezusa w centrum i, jak…

 • Rozważanie Słowa Bożego – V NIEDZIELA ZWYKŁA B – 4 lutego 2024

  Dzisiejsza Liturgia Słowa zawiera w sobie przesłanie, by, głosząc Ewangelię, przełamywać bariery. Szczególnie dają temu wyraz dzisiejsze drugie czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (9, 16-19. 22-23) oraz dzisiejsza Ewangelia, którym jest, podobnie jak w poprzednie niedziele, fragment Ewangelii według św. Marka (1, 29-39). W pierwszym z wymienionych w poprzednim akapicie czytań, zawartych…

 • Rozważanie Słowa Bożego – IV NIEDZIELA ZWYKŁA B – 28 stycznia 2024

  Dzisiejsza Liturgia Słowa zawiera w sobie wezwanie, aby w swoim życiu podążać drogą wskazań, zawartych w Słowie Bożym. Zarówno pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa (18, 15-20), jak i Psalm responsoryjny (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a („Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”)), mówią nam, aby wiernie słuchać nakazów Boga i je…

Czy możesz polecić książkę?