Mindblown: a blog about philosophy.

 • Rozważanie Słowa Bożego – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B – 25 lutego 2024

  „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9, 7d) – te słowa, które w ostatnim akapicie dzisiejszego drugiego czytania z Liturgii Godzin św. Leon Wielki określa „uprzedzającym głosem Ojca” (por. Kazanie 51, 3-4. 8) i które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii (Mk 9, 2-10), są dla nas prośbą, aby zawsze, zarówno „w zachowywaniu przykazań, jak…

 • Rozważanie Słowa Bożego – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B – 18 lutego 2024

  W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Liturgia Słowa porusza aspekt pokusy i jej przezwyciężania, a także bezgranicznego zaufania Bogu we wszystkich chwilach życia. Aspekt pokusy i jej przezwyciężania porusza dzisiejsza Ewangelia (Mk 1, 12-15), która rozpoczyna się krótkim opisem kuszenia Jezusa przez szatana (por. Mk 1, 12-13). Na jej zakończenie, gdy Ewangelista wspomina o przyjściu Jezusa…

 • Biografia św. Marii Antonii od św. Józefa de Paz y Figueroa

  Maria Antonia de Paz y Figueroa urodziła się w 1730 w wiosce Silipica koło Santiago del Estero na północy Argentyny. Prawie nic nie wiemy o jej dzieciństwie poza tym, że w wieku 15 lat złożyła prywatny ślub czystości, dodając do swych imion imię św. Józefa jako swego duchowego opiekuna. Prawdopodobnie od najmłodszych lat żyła w…

 • Rozważanie Słowa Bożego – VI NIEDZIELA ZWYKŁA B – 11 lutego 2024

  W refrenie dzisiejszego psalmu responsoryjnego słyszymy następujące wołanie Psalmisty: „Tyś mą ucieczką i moją radością” (por. Ps 32 (31), 7). Owe wołanie Psalmisty doskonale odzwierciedla życie i działalność kanonizowanej dzisiaj przez papieża Franciszka św. Marii Antonii od św. Józefa de Paz y Figueroa, która w swoim głoszeniu Ewangelii zawsze stawiała Jezusa w centrum i, jak…

 • Rozważanie Słowa Bożego – V NIEDZIELA ZWYKŁA B – 4 lutego 2024

  Dzisiejsza Liturgia Słowa zawiera w sobie przesłanie, by, głosząc Ewangelię, przełamywać bariery. Szczególnie dają temu wyraz dzisiejsze drugie czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian (9, 16-19. 22-23) oraz dzisiejsza Ewangelia, którym jest, podobnie jak w poprzednie niedziele, fragment Ewangelii według św. Marka (1, 29-39). W pierwszym z wymienionych w poprzednim akapicie czytań, zawartych…

 • Rozważanie Słowa Bożego – IV NIEDZIELA ZWYKŁA B – 28 stycznia 2024

  Dzisiejsza Liturgia Słowa zawiera w sobie wezwanie, aby w swoim życiu podążać drogą wskazań, zawartych w Słowie Bożym. Zarówno pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa (18, 15-20), jak i Psalm responsoryjny (Ps 95 (94), 1-2. 6-7c. 7d-9 (R.: por. 7d-8a („Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”)), mówią nam, aby wiernie słuchać nakazów Boga i je…

 • Rozważanie Słowa Bożego – III NIEDZIELA ZWYKŁA B – 21 stycznia 2024

  Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli, która jest także Czwartą Niedzielą Słowa Bożego (trzecią niedzielę zwykłą jako Niedzielę Słowa Bożego obchodzi się od 2020 roku), porusza aspekt bezgranicznego zaufania Bogu, porzucenia tego, co może być przeszkodą w naszym podążaniu do Boga oraz, w przypadku opisu powołania uczniów przez Jezusa w Ewangelii, pójścia za Bożą wolą. Ten pierwszy…

 • Rozważanie Słowa Bożego – II NIEDZIELA ZWYKŁA B – 14 stycznia 2024

  Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli – pierwszej w tegorocznej pierwszej części Okresu Zwykłego (Okres Zwykły podzielony jest na dwie części: pierwsza trwa od poniedziałku po Święcie Chrztu Pańskiego do wtorku przed Środą Popielcową, druga zaś od poniedziałku po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, który jest zarazem Świętem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, do soboty przed Pierwszą Niedzielą…

 • Rozważanie Słowa Bożego – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO (rok B) – 7 stycznia 2024

  W dniu dzisiejszym wspominamy moment Chrztu Jezusa w Jordanie, którego celem było, jak podkreśla to w dzisiejszym drugim czytaniu z Liturgii Godzin św. Grzegorz z Nazjanzu, „pogrzebanie w wodzie całego rodu starego Adama” (por. Kazanie 39, In sancta Lumina, 14-16. 20), to znaczy, jak mówi to druga zwrotka hymnu dzisiejszych Godziny Czytań i Drugich Nieszporów,…

 • Rozważanie Słowa Bożego – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 6 stycznia 2024

  W dzisiejszej Ewangelii (Mt 2, 1-12) słyszymy opis pokłonu Mędrców ze Wschodu, co symbolizowało oddanie hołdu Jezusowi przez ludy pogańskie, dzięki czemu, jak podkreślił to św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu z Listu do Efezjan, „stały się one uczestnikami zbawienia, tajemnicę którego Bóg objawił przez swych apostołów i proroków” (por. Ef 3, 6. 5b). Ewangelista…

Czy możesz polecić książkę?