Mindblown: a blog about philosophy.

 • Rozważanie Słowa Bożego – IV NIEDZIELA ZWYKŁA A – 29 stycznia 2023

  Dzisiejsza Liturgia Słowa skupia się wokół jednego zasadniczego, ale jakże bardzo ważnego słowa. Mianowicie tym słowem jest słowo „pokora”. Ponadto dzisiejsze czytania, z kolektą włącznie, odpowiadają nam również na pytanie „Co oznacza być pokornym?”. Mianowicie być pokornym to – jak modliliśmy się w kolekcie – „chwalić Boga z całej duszy i szczerze miłować wszystkich ludzi”. […]

 • Nauczyciel Narodów i jego dwaj uczniowie

  Tytuł niniejszego wpisu odnosi się do tego, iż w dniach 25 i 26 stycznia obchodzimy kolejno święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła oraz wspomnienie obowiązkowe świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, którzy należeli do grona uczniów Apostoła Narodów. Jest to niezwykłe, że dzień po dniu Kościół obchodzi pamiątkę Nawrócenia św. Pawła, a dzień później wspomina dwóch z […]

 • Rozważanie Słowa Bożego – III NIEDZIELA ZWYKŁA A – 22 stycznia 2023

  Podobnie jak tydzień temu, tak i w dzisiejszą niedzielę możemy odnieść proroctwo z Księgi Izajasza do Jezusa. Mianowicie w dniu dzisiejszym w pierwszym czytaniu mamy do czynienia z fragmentem: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1). Odniesienie tychże słów do Zbawiciela wyraźnie w swojej Ewangelii podkreśla […]

 • Rozważanie Słowa Bożego – II NIEDZIELA ZWYKŁA A – 15 stycznia 2023

  Dzisiejsza Liturgia Słowa daje nam wskazówki, poprzez konkretne przykłady, jak najlepiej służyć Bogu. W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Izajasza warto zwrócić uwagę na następujące słowa: „Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49, 6b). Tytułem dzisiejszego pierwszego czytania, z którego pochodzą zacytowane przed chwilą wersety, są słowa […]

 • Benedykt XVI

  Refleksję niniejszą zamieszczam dzień po udostępnieniu grobu papieża seniora Benedykta XVI, mieszczącego się w Grotach Watykańskich, dla pielgrzymów: Sobota, 31 grudnia 2022. Siedzę w karczmie w Pensjonacie, gdzie przyjechałem, aby wziąć udział w imprezie sylwestrowej. Z głośników leci radio RMF FM. W pewnym momencie, po którymś utworze, granym wtedy w ramach trwającej wówczas audycji, rozlega […]

Czy możesz polecić książkę?